Nou

Inchiriem
Teren de Tenis

Nou

Organizam petreceri private pentru copii.
Home   Uncategorized   Centrul de concurs de la Gradinita GSP organizeaza in data de 20.11.2014 concurs de titularizare pentru 1 post de profesor de optionale cu ½ norma, pentru optionalul de educatie fizica si sport –judo.

Centrul de concurs de la Gradinita GSP organizeaza in data de 20.11.2014 concurs de titularizare pentru 1 post de profesor de optionale cu ½ norma, pentru optionalul de educatie fizica si sport –judo.

Centrul de concurs de la Gradinita GSP organizeaza in data de 20.11.2014 concurs de titularizare pentru 1 post de profesor de optionale cu ½ norma, pentru optionalul de educatie fizica si sport –judo.

DOSARUL DE CONCURS

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine

următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea specializarii de educatie fizica si sport ;
 4. d) copie conform cu originalul a cartii de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste

vechimea în invatamant şi, după caz, în specialitate;

 1. e) cazierul judiciar;
 2. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
 5. Actele de la alin.1 lit.b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original după verificarea

conformităţii copiilor acestea fiind returnate.

Examenul se va desfasura in 2 etape :

 1. Proba scrisa
 2. Proba practica

 

 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA examenului :

 

 

 

TEMATICA

 1. Rolul judo-ului in dzvoltarea armonioasa a copilului
 2. Dezvoltarea calităţilor motrice.
 3. Dezvoltarea capacităţii de efort aerob în sportul de performanţă.
 4. Lecţiile de antrenament- judo – metode şi mijloace folosite.
 5. Principiile pregătirii sportive. Planificarea în educaţie fizică şi sport.

 

 

BIBLIOGRAFIE  

 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. Universul, Bucureşti, 1993 – Cârstea Gheorghe.
 • Teoria şi metodologia antrenamentului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Bucureşti, 2001 – Prof. Dr. Tudor O. Bompa.
 • Antrenamentul sportiv, Ed. Didactică şi pedagogică, 1996 – Dragnea Aurel.
 • Antrenamentul sportiv, Teorie şi metodologie, vol. II, Bucureşti, 1993 – Dragnea Aurel.
 • Sportul de performanţă, Ed. Sport-Turism, 1985 – Florescu C.
 • Antrenament sportiv. Teorie şi metodologie – Conf.dr.univ. Adrian Dragnea, Editura ANEFS Bucureşti.
 • Dezvoltarea capacităţii de efort, Teodor Baniţa.
 • Judo preşcolar – pas cu pas de la 3 la 7 ani -Laurentiu Jurca

 

PROBA PRACTICA :

 • Sustinerea unei lectii de antrenament adaptat varstei de 3-5 ani

 

Accesul în săli se va face începând cu ora 8,30.Repartiţia pe săli se va face conform listelor afişate.

 

 

Data                                                                                                                                    Administrator

 

21.10.2014                                                                                                                       Radu Tusa Gheorghe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Wordpress Themes -